Miss, miss, miss - Lyckad

(Fotoutställning där jag inte bara visar upp mina djurfotografier från olika platser runt jorden utan jag vill även beskriva i text vilka strapatser, vedermödor och ibland misslyckanden som har krävts för att få fram de mer lyckade bilderna. Det är inte alltid så lätt att förstå hur många misslyckanden det behövs för att få en lyckat bild.)